Konst och bruks glas  För inne och ute  
Trädgårdskonst

  Detta händer……..

Hjärtligt välkomna till 

Glashantverkstan i

 Harholma. 

Påsk öppet 14 – 17 april 

  Kl. 10.00 – 17.00

övriga tider ring,

 0435 – 44 30 60

www.glashantverkstan.se